Adıyaman Üniversitesi

– Yeni gelen öğrencilere uyum için şehrin kültür ve geleneklerini tanıtmak.

– Üniversitede yabancı uyruklu öğrencilerden 15’ yabancı olmak üzere toplam 30 genç

– Gençler tarafından unutulma tehlikesi olan sanat ve el sanatları, danslar, ritüeller ve efsaneler konusunda atölye çalışmaları düzenlemek

-Yerel veya bölgesel düzeyde sosyal medyayla iletişim kurmak;

– Faaliyetlerden sonra anketler düzenleyerek hedef gruplar üzerindeki etkinin değerlendirilmesi;

-Proje yönetim planının hazırlanması

-Proje yaygınlaştırma planının hazırlanması

-Partner ülkelerin sanat ve kültürü ile ilgili iki günlük bir çalıştay düzenlemek

-Üniversite kampüsünde Fotoğraf Sergisi düzenlenmesi

-Adıyaman’daki kültürel değerleri ve destinasyonları içeren 10 adet kısa film çekerek bilinçlendirme kültürünün arttırılması ve Turizm değerlerin tanıtılması