Proje Faaliyetleri

Proje web sitesi oluşturma ve güncelleme.
Adıyaman- Türkiye, İspanya-Alicante, İbi hakkında Yaşayan kültürel miras ve destinasyonlarla ilgili 10 adet kısa film ve power point sunumu hazırlama ve paylaşma
Kültürel değerler, destinasyonlar hakkında 200 adet fotoğraf çekimi ve bilgi hazırlanması
Türkiye ve İspanya’da Ulusötesi Proje Toplantıları
Beş günlük Adıyaman -Türkiye ve İspanya -Alicante’de Fotoğraf Sergisi düzenleme
Unutulmaya yüz tutmuş, risk altında olan sanat ve zanaat, dans, ritüel ve efsanelerle ilgili atölye çalışmaları düzenlemek (30 gencin dahil olduğu)
Nihai Sonuç: Şehir Rehberleri Kitapçığının hazırlanması ve tasarlanması
Ortak kurum Şehirleri hakkında fotoğraf ve bilgi içeren 3000 Şehir Rehberi Kitapçığı Basımı
Proje sonuçlarını duyurmak için yaygınlaştırma konferansları düzenleme
Yönetim ve Uygulama planı hazırlanması