turizmlogo

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2003 yılında kurulmuştur. Kurum, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Adıyaman'daki temsilcisidir. Kurumun bir müdürü, iki müdür yardımcısı, 5 arkeolog, 3 sanat tarihçisi, araştırmacı, muhasebeci ve bilgisayar operatörü ile heykeltıraş ve katibi bulunmaktadır. Kurumumuzun 12 kütüphanesi, bir müzesi, iki sanat merkezi bulunmaktadır. İlde 113 ücretli personeli bulunmaktadır.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

-Proje web sitesi oluşturma.

-Yaşayan kültürel mirasla ilgili power point sunumları hazırlamak,

-Şehirle ilgili tanıtım filmlerinin paylaşılması.

-İş ortaklarıyla görsel-işitsel geleneksel Müzik ve Dansların, Broşürlerin paylaşılması

-Adıyaman’da Fotoğraf Sergisi Düzenlemek

– Uluslararası toplantılara katılım sağlama, bir proje toplantısına ev sahipliği yapma,

-Her bir ortağın yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesini sağlama, izleme,

-Her ortağın faaliyetlerini kontrol etmek ve ilerleme hakkında onları bilgilendirmek,

– 15’i göçmen kökenli olmak üzere toplam 30 genç

– Proje faaliyetlerinin teklife göre etkin bir şekilde planlanması ve uygulanmasını sağlamak

– Belirlenen proje amaç ve hedeflerine ulaşılmasına ilişkin düzenli ilerleme takibi

– Uygulanan faaliyetlerin takip ilerlemesine ilişkin ortaklar arasında düzenli çevrimiçi iletişim sağlama.
– Harcamaların uygunluğunu kontrol etme

-Projenin uygulandığı şehirler hakkında profesyonel fotoğraf çekimi ve bilgi hazırlanması

– Nihai Sonuç: Şehir Rehberleri Kitapçığı’nın hazırlanması ve tasarlanması

-Türkiye Ulusal Ajansı ile düzenli olarak yazışmak, ilerleme ve Nihai rapor yazmak